pallet gỗ, thùng gỗ, pallet go, thung go

Pallet gỗ, thùng gỗ chất lượng, giá tốt nhất

Công ty Cổ phần Interwood

Địa chỉ đăng kí: Tòa nhà SDU, 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Tel: 096 882 0440, Email: info@interwood.vn, Web: www.interwood.vn

Thùng gỗ

Thùng gỗ

Pallet go

Pallet go

Thung go FlexBox

Thung go FlexBox

Pallet gỗ chở hàng siêu nặng

Pallet gỗ chở hàng siêu nặng

Pallet gỗ chở hàng siêu nặng

Pallet gỗ chở hàng siêu nặng

Pallet cho hàng phuy dầu siêu nặng

Pallet cho hàng phuy dầu siêu nặng

Pallet cho hàng giá trị cao

Pallet cho hàng giá trị cao

Đóng thùng tại nhà máy Foxconn

Đóng thùng tại nhà máy Foxconn

Thi công tháo dỡ máy móc tại công trường

Thi công tháo dỡ máy móc tại công trường

Thùng kín lót nỉ

Thùng kín lót nỉ

Thùng gỗ

Thùng gỗ

Thùng gỗ đặc biệt FlexBox

Thùng gỗ đặc biệt FlexBox

Hỗ trợ thông tin

Kinh doanh

Ms Cao Thị Thảo

0963 818 000Hỗ trợ thông tinHỗ trợ thông tin

Giao hàng

Ms. Nguyễn Thị Tuyến

096 263 6186Kinh doanhKinh doanh

Kỹ thuật

Mr. Nguyễn Phùng Hưng

0989 525 000Giao hàngGiao hàng
Bảng tinBảng tin

pallet gỗ, thùng gỗ, pallet go, thung go