pallet gỗ, thùng gỗ, ban pallet go, thung go

Công ty Cổ phần Interwood

Địa chỉ đăng kí: Số 66/7 đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Tel: 096 882 0440, Email: info@interwood.vn, Web: www.interwood.vn

Thùng gỗ

Thùng gỗ

Pallet go

Pallet go

Thung go FlexBox

Thung go FlexBox

Pallet gỗ chở hàng siêu nặng

Pallet gỗ chở hàng siêu nặng

Pallet gỗ chở hàng siêu nặng

Pallet gỗ chở hàng siêu nặng

Pallet cho hàng phuy dầu siêu nặng

Pallet cho hàng phuy dầu siêu nặng

Pallet cho hàng giá trị cao

Pallet cho hàng giá trị cao

Đóng thùng tại nhà máy Foxconn

Đóng thùng tại nhà máy Foxconn

Thi công tháo dỡ máy móc tại công trường

Thi công tháo dỡ máy móc tại công trường

Thùng kín lót nỉ

Thùng kín lót nỉ

Thùng gỗ

Thùng gỗ

Thùng gỗ đặc biệt FlexBox

Thùng gỗ đặc biệt FlexBox

Hỗ trợ thông tin

Kinh doanh

Ms Cao Thị Thảo

0963 818 000Hỗ trợ thông tinHỗ trợ thông tin

Giao hàng

Ms. Cao Thị Hiền

096 882 0440Kinh doanhKinh doanh

Kỹ thuật

Mr. Nguyễn Phùng Hưng

0989 525 000Giao hàngGiao hàng
Bảng tinBảng tin