pallet gỗ, thùng gỗ, ban pallet go, thung go

Công ty Cổ phần Interwood

Địa chỉ đăng kí: Số 66/7 đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Tel: 096 882 0440, Email: info@interwood.vn, Web: www.interwood.vn

Thùng gỗ kín

Thùng gỗ kín

Pallet gỗ 1550 x 1555 x 130mm

Pallet gỗ 1550 x 1555 x 130mm

Pallet gỗ 1550 x 1555 x 130mm

Pallet gỗ 1550 x 1555 x 130mm

Thùng gỗ Interwood

Thùng gỗ Interwood

Thùng gỗ Interwood

Thùng gỗ Interwood

Thùng gỗ chịu tải trọng cao

Thùng gỗ chịu tải trọng cao

Thùng gỗ chịu tải trọng cao

Thùng gỗ chịu tải trọng cao

Pallet giá rẻ khoét chân

Pallet giá rẻ khoét chân

Đóng thùng dây chuyền sản xuất

Đóng thùng dây chuyền sản xuất

Đóng thùng dây chuyền sản xuất

Đóng thùng dây chuyền sản xuất

Đóng thùng máy móc

Đóng thùng máy móc

Đóng thùng gỗ dây chuyền sản xuất

Đóng thùng gỗ dây chuyền sản xuất

Hỗ trợ thông tin

Kinh doanh

Ms Cao Thị Thảo

0963 818 000Hỗ trợ thông tinHỗ trợ thông tin

Giao hàng

Ms. Cao Thị Hiền

096 882 0440Kinh doanhKinh doanh

Kỹ thuật

Mr. Nguyễn Phùng Hưng

0989 525 000Giao hàngGiao hàng
Bảng tinBảng tin