pallet gỗ, thùng gỗ, ban pallet go, thung go

Công ty Cổ phần Interwood

Địa chỉ đăng kí: Số 66/7 đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Tel: 096 882 0440, Email: info@interwood.vn, Web: www.interwood.vn

Thùng gỗ

Thùng gỗ

Đóng gói máy móc thiết bị

Đóng gói máy móc thiết bị

Đóng gói dây chuyền sản xuất

Đóng gói dây chuyền sản xuất

Sọt gỗ thưa

Sọt gỗ thưa

Sản xuất tại nhà máy Interwood

Sản xuất tại nhà máy Interwood

Sản xuất tại nhà máy Interwood

Sản xuất tại nhà máy Interwood

Sản xuất tại nhà máy Interwood

Sản xuất tại nhà máy Interwood

Sản xuất tại nhà máy Interwood

Sản xuất tại nhà máy Interwood

Thùng gỗ dán

Thùng gỗ dán

Pallet gỗ trong kho

Pallet gỗ trong kho

Nhà máy Interwood

Nhà máy Interwood

Hỗ trợ thông tin

Kinh doanh

Ms Cao Thị Thảo

0963 818 000Hỗ trợ thông tinHỗ trợ thông tin

Giao hàng

Ms. Cao Thị Hiền

096 882 0440Kinh doanhKinh doanh

Kỹ thuật

Mr. Nguyễn Phùng Hưng

0989 525 000Giao hàngGiao hàng
Bảng tinBảng tin