pallet gỗ, thùng gỗ, ban pallet go, thung go

Công ty Cổ phần Interwood

Địa chỉ đăng kí: Tòa nhà SDU, 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Tel: 096 882 0440, Email: info@interwood.vn, Web: www.interwood.vn

Thùng gỗ

Thùng gỗ

Thùng gỗ kín

Thùng gỗ kín

Sọt gỗ thưa

Sọt gỗ thưa

Đóng thùng gỗ tại nhà máy Toto, KCN Thăng Long

Đóng thùng gỗ tại nhà máy Toto, KCN Thăng Long

Đóng thùng gỗ cho máy móc

Đóng thùng gỗ cho máy móc

Đóng thùng gỗ siêu trường siêu trọng

Đóng thùng gỗ siêu trường siêu trọng

Sọt gỗ thưa

Sọt gỗ thưa

Sọt gỗ kín

Sọt gỗ kín

Sọt gỗ cho máy biến áp

Sọt gỗ cho máy biến áp

Sọt gỗ thưa cho máy biến áp

Sọt gỗ thưa cho máy biến áp

Sấy gỗ

Sấy gỗ

Pallet để hàng trong kho

Pallet để hàng trong kho

Hỗ trợ thông tin

Kinh doanh

Ms Cao Thị Thảo

0963 818 000Hỗ trợ thông tinHỗ trợ thông tin

Giao hàng

Ms. Nguyễn Thị Tuyến

096 263 6186Kinh doanhKinh doanh

Kỹ thuật

Mr. Nguyễn Phùng Hưng

0989 525 000Giao hàngGiao hàng
Bảng tinBảng tin