pallet gỗ, thùng gỗ, ban pallet go, thung go

Công ty Cổ phần Interwood

Địa chỉ đăng kí: Số 66/7 đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Tel: 096 882 0440, Email: info@interwood.vn, Web: www.interwood.vn

Pallet gỗ cho hàng lưu kho

Pallet gỗ cho hàng lưu kho

Đóng thùng gỗ tại Công ty Thiết bị Hàng không

Đóng thùng gỗ tại Công ty Thiết bị Hàng không

Pallet go

Pallet go

Pallet gỗ chất lượng cao

Pallet gỗ chất lượng cao

Pallet go cho hang dien tu

Pallet go cho hang dien tu

Pallet gỗ

Pallet gỗ

Pallet gỗ cho hàng điện tử

Pallet gỗ cho hàng điện tử

Pallet gỗ 1 mặt 4 chiều nâng

Pallet gỗ 1 mặt 4 chiều nâng

Gỗ keo xẻ thanh

Gỗ keo xẻ thanh

Gỗ keo xẻ thanh

Gỗ keo xẻ thanh

Gỗ keo xẻ thanh

Gỗ keo xẻ thanh

Thùng gỗ kín

Thùng gỗ kín

Hỗ trợ thông tin

Kinh doanh

Ms Cao Thị Thảo

0963 818 000Hỗ trợ thông tinHỗ trợ thông tin

Giao hàng

Ms. Cao Thị Hiền

096 882 0440Kinh doanhKinh doanh

Kỹ thuật

Mr. Nguyễn Phùng Hưng

0989 525 000Giao hàngGiao hàng
Bảng tinBảng tin