pallet gỗ, thùng gỗ, ban pallet go, thung go

Công ty Cổ phần Interwood

Địa chỉ đăng kí: Số 66/7 đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Tel: 096 882 0440, Email: info@interwood.vn, Web: www.interwood.vn

Sáng tạo với đồ nội thất bằng pallet (Phần 1)

Sáng tạo nội thất gia đình bằng pallet tái sử dụng

SÁNG TẠO NỘI THẤT GIA ĐÌNH VỚI PALLET

 

Mời các bạn thưởng thức phong cách sáng tạo nội thất với pallet trong gia đình.

 

              

 

         

 

(Interwood News)

Các tin tức khác

Hỗ trợ thông tin

Kinh doanh

Ms Cao Thị Thảo

0963 818 000Hỗ trợ thông tinHỗ trợ thông tin

Giao hàng

Ms. Cao Thị Hiền

096 882 0440Kinh doanhKinh doanh

Kỹ thuật

Mr. Nguyễn Phùng Hưng

0989 525 000Giao hàngGiao hàng
Bảng tinBảng tin